Kaatsvereniging

Klik hier voor info over de Iel-partij

of Klik hier voor de Lijst

Bondsinsigne Sybren Wassenaar

 

  

 

2 augustsus 2009,

Totaal verrast was Sybren Wassenaar uit Winsum toen hij vanmorgen aan het begin van de welpen jongens wedstrijd

te Húns van KNKB voorzitter Piersma het bondsinsigne kreeg opgespeld.

Sybren Wassenaar was vandaag in Húns als clubscheidsrechter in functie. Meer dan 15 jaar is hij bestuurslid

geweest bij onze kaatsvereniging.

Hij is elk jaar een vaste keurmeester (voorlijn) bij het NK voor junioren en senioren te Franeker.

Ook is Sybren mede oprichter van de Wassenaarpartij (de gouden klokje partij) tezamen met z’n broers Jouke en Sjoerd.

 

Sybren gefeliciteerd.

Verslagen wedstrijden;

2 augustus Welpen d.e.l.

Het verslag en de foto’s van de welpen d.e.l. partij van zondag 2 augustus is te vinden op de KNKB-site

www.knkb.nl onder het hoofdstuk wedstrijdverslagen.

 

20 juni, Bekerpartij

De Bekerpartij voor Jeugd en Senioren is afgelast in verband met de geringe deelname.

Er was geen enkele opgave.  

 

31 mei, Ledenpartij

Bij deze ledenpartij voor dames en heren was de animo niet erg groot.

Er hadden zich 5 dames en 8 heren zich aangemeld.

Het bestuur heeft er daarom voor gekozen dat er individueel werd gekaatst.

Zowel bij de dames als bij de heren werd er 3x geloot.

 

Dames

1e ronde

1.         Thirsa Reinsma                       2.         Liesbeth v/d Schaaf              2 – 5   0-6

            Gerbrich de Vries                              Baukje de Vries

            Annie v/d Schaaf

           

2e ronde

1.         Annie v/dSchaaf                    2.         Liesbeth v/d Schaaf               1  -  5  6-6

            Baukje de Vries                                 Gerbrich de Vries

            Thirsa Reinsma

 

Na deze twee ronde’s is de tussenstand:

Liesbeth v/d Schaaf   14 voor 3 tegen

Gerbrich de Vries       9 voor 8 tegen

Baukje de Vries          8 voor 9 tegen

Annie v/d Schaaf       3 voor 14 tegen

Thirsa Reinsma           3 voor 14 tegen

 

3e ronde

1.         Thirsa Reinsma                       2.         Baukje de Vries                     2  -  5  0-6 

           Annie v/d Schaaf                               Gebrich de Vries

           Liesbeth v/d Schaaf

 

Einduitslag

Gedeelde 1e plaats voor Liesbeth van der Schaaf en Gerbrich de Vries.

Deze twee dames hadden 16 eersten voor en 10 tegen en zelfs de punten waren gelijk.

Baukje de Vries kwam uit op 15 eersten voor en 11 tegen.

 

Heren

1e ronde

1.         Kees Jongema                        2.         Rients Jongema                      5  -  1 en 6-4

           Anne Nijp                                          Johannes Dijkstra                                         

 

3.         Bert Groen                             4.         Georgius Jepkema                  5  -  5 en 6-6

            Douwe Hollenga                                Jurjen Karsten                        bovenslag Sjors

           

2e ronde

1.         Rients Jongema                      2.         Bert Groen                             4  -  5  en 6-6

           Jurjen Karsten                                   Anne Nijp

 

3.         Georgius Jepkema                  4.         Kees Jongema                        5  -  2  en 6-6

            Johannes Dijktra                               Douwe Hollenga

 

Tussenstand na 2 rondes

Anne Nijp                   14 eersten voor en 5 tegen

Georgius Jepkema      14 eersten voor en 11 tegen

Bert Groen                 12 voor en 11 tegen

Jurjen Karsten            11 voor en 12 tegen

Kees Jongema            9 voor en 8 tegen

 

3e ronde

1.         Bert Groen                             2.         Kees Jongema                        5  -  5  en 6-6

           Jurjen Karsten                                   Johannes Dijkstra                 zitbal Jurjen

 

3.       Georgius Jepkema                  4.         Rients  Jongema                      5  -  1  en 6-2

          Anne Nijp                                          Douwe Hollenga

           

Einduitslag

1e         Anne Nijp                   21 eersten voor en 6 tegen

2e         Georgius Jepkema      21 eersten voor en 8 tegen

3e        Bert Groen                  19 voor en 16 tegen

 

17 mei, Heren senioren d.e.l.

De heren 1e klas partij d.e.l. zondag in Huins (Wassenaarpartij) telde 16 partuur op de lijst.

 

In de ene halve finale kaatsten de parturen van Hyltje Bosma, Site Ferwerda  en  Jan Sjoerd Tolsma tegen het partuur van Pieter Vogels, Hendrik Tolsma en Michel van der Veen.

Het partuur van Pieter Vogels kwam met 4 eersten voor maar daarna stokte het bij dit trio waardoor de tegenpartij toch nog langszij kwam. Het partuur van Vogels kon op het juiste moment de draad weer op pakken en won uiteindelijk met 5-4 en 6-2 na een zitbal van de voor best opslager Hendrik Tolsma.

De andere halve finale ging tussen de parturen van Leo Vogels, Hillebrand Visser en Karel Nijdam tegen het partuur van Jouke Bosje, Jan Brandt Wiersma en Theun Larooi.

Na een gelijk opgaande partij tot spellen gelijk werd er door een bovenslag van Karel Nijdam op de stand 3-2 en 6-6 een gaatje geslagen. Het partuur van Leo Vogels liep vervolgens uit tot 5-2 en 6-6 , maar door een opslagmisser van Vogels kwam de spanning toch enigszins terug.

Hillebrand Visser maakte aan de illusies van het partuur Bosje een eind door op de stand van 5-4 en 6-4 de kaats te passeren.

 

De finale kende een spannend verloop. Tot drie eersten gelijk werden er om en om bordjes binnen gehaald.

Op de stand 3-3 en 6-6 en een kleine kaats werd er door Hillebrand Visser een buitenslag geplaatst. Op de stand 4-3 en 4-6 en na een bovenslag van Pieter Vogels kon de partij nog alle kanten op. Vervolgens een kaats bij de middellijn op de stand 4-3 en 6-6. Hendrik Tolsma verdedigde deze kaats met ferve (kwaadslag Visser) en het eind van partuur Leo Vogels leek in zicht. Toch kwamen laatstgenoemden nog terug tot 5-4, maar op de stand van 5-4 en 6-4 viel het doek en kon het partuur van Pieter Vogels, Hendrik Tolsma en Michel van der Veen met de kransen en de fraaie horloges naar huis.

Tot koning van de partij werd met algemene stemmen uitgeroepen Hendrik Tolsma uit Goutum.

 

Uitslag:

1e prijs:

Pieter Vogels - Firdgum

Hendrik Tolsma  - Goutum

Michel van der Veen – Franeker

 

2e prijs:

Leo Vogels – Firdgum

Hillebrand Visser – Schettens

Karel Nijman – Leeuwarden

 

3e prijs:

Hyltje Bosma – Makkum

Site Ferwerda - Stiens

Jan Sjoerd Tolsma – Deinum

 

3e prijs:

Jouke Bosje – Baaium

Jan Brandt Wiersma – Grou

Theun Larooi – Beetgum

 

 

 

   

 

Klik hier om naar de pagina's van vorige jaren te gaan.

 

Bestuur

Het bestuur van de kaatsvereniging bestaat op dit moment uit;

Sas Jepkema, foarsitter  (0517-341557)

Oane Nijp, skriuwer (0517-232372)

Thirsa Reinsma, ponghâlder  (0517-341852)

Minne Fokkens  (0517-341798)

Ymke de Vries (0517-232347)